Palikimo priėmimas: terminai ir mokesčiai

2010-11-30

Dr. Antanas PETRAUSKAS,
Socialinių problemų analitikas

Civilinio kodekso nustatyta, kad paveldėjimu laikomas mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėmimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Bet mirusio asmens turtą – nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, vertybinius popierius, pinigus – paveldėsiančiam asmeniui visada kyla dilema: per kokį terminą reikia kreiptis dėl palikimo priėmimo ir kokią tokiu būdu įgyto turto dalį sudarys mokesčiai?

Palikimo priėmimo terminai

Norint paveldėti mirusiojo asmens turtą, ne vėliau kaip per tris mėnesius teks kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą ir jam paduoti pareiškimą dėl palikimo priėmimo arba per tą patį terminą kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl palikimo apyrašo sudarymo.

Asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniai pagal testamentą palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos.

Asmuo, pretenduojantis į palikimą, gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tai, kad mirusiojo asmens palikimą priėmė kitas asmuo.

Apmokestinamosios vertės apskaičiavimas

Paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta, jog paveldimas turtas – mokesčio objektas, o šio mokesčio bazė – paveldimo turto apmokestinamoji vertė. Ji apskaičiuojama vadovaujantis Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis.

Minėtų taisyklių nustatyta, jog paveldimo turto apmokestinamoji vertė nustatoma pagal to turto vidutinę rinkos kainą, nominalią vertę arba vertę, kurią nustato turto vertintojas.

Turtą paveldinčiam asmeniui pateikus notaro išduotą pažymą, kad asmuo paveldi atitinkamą turtą, šio turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja ir tai patvirtinančią pažymą išduoda: 1) paveldint antikvarinius meno kūrinius, meno kūrinius, kilnojamąsias kultūros vertybes – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2) paveldint tauriuosius metalus, brangakmenius, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius – Lietuvos prabavimo rūmai; 3) paveldint antikvarinius tauriųjų metalų ir antikvarinius brangakmenių gaminius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kartu su Lietuvos prabavimo rūmais.

Minėtoms institucijoms apskaičiuojant nurodyto paveldimo turto apmokestinamąją vertę, šio turto vertė mažinama 30 procentų. Ši nuostata taip pat taikoma apskaičiuojant užsienyje paveldimo turto apmokestinamąją vertę.

Tiek Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, tiek Lietuvos prabavimo rūmai pažymą apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę šį turtą paveldinčiam asmeniui turi išduoti ne vėliau kai per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo. Išduota pažyma galioja 90 kalendorinių dienų. Viso kito asmens paveldimo turto apmokestinamąją vertę, šiam pateikus prašymą ir notaro išduotą pažymą, kad asmuo paveldi pažymoje nurodytą turtą, apskaičiuoja teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija. Pastaroji institucija, remdamasi Registrų centro nustatytomis nekilnojamojo turto vidutinėmis rinkos kainomis, Vilniaus vertybinių popierių biržos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai teikiama informacija, turtą paveldinčio asmens pateiktomis pažymomis apie šio turto vertę bei kitais turto vertinimą atlikusių asmenų išduotais dokumentais, įrodančiais paveldimo turto vertę, apskaičiuoja ir viso gyventojo paveldimo turto apmokestinamąją vertę. Šį faktą liudijanti pažyma turi būti išduota ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir kitų šiai vertei nustatyti reikalingų dokumentų pateikimo teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Išduota pažyma galioja 90 kalendorinių dienų.

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas šio turto apmokestinamajai vertei taikant šiuos tarifus: 1) jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra ne didesnė kaip 0,5 mln. litų – 5 procentai; 2) jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija 0,5 mln. litų – 10 procentų.

Minėtu mokesčiu neapmokestinama: 1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas; 2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas; 3) paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 10 tūkst. litų. Pastaroji nuostata aktuali paveldimo turto mokesčio mokėtojams. Ji reiškia, kad apmokestinant jų paveldimą turtą šio turto apmokestinamoji vertė būtų sumažinta nurodyta suma.

Svarbi detalė: savivaldybės taryba savo biudžeto lėšų sąskaita turi teisę gyventojams sumažinti paveldimo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Paveldimo turto mokestį pagal pateiktą iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie asmens paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja paveldėjimo sandorius tvirtinantys pareigūnai – notarai. Asmenims, turintiems teisę į šio mokesčio lengvatas, šią savo teisę teks pagrįsti giminystę įrodančiais dokumentais bei savivaldybės tarybos sprendimais. Beje, paveldimo turto mokestis, sumokėtas užsienyje, gali būti atskaitytas iš Lietuvoje apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos.

Tuo atveju, kai mirusiojo asmens turtą paveldi asmenų grupė, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas kiekvienam paveldėtojui pagal jam tenkančio turto vertės apmokestinamąją dalį.

Turtą paveldintis asmuo minėtą sumą sumoka į: 1) savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas, biudžetą – kai paveldimas nekilnojamasis daiktas, įskaitant atvejus, kai kartu paveldimas ir kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai; 2) savivaldybės, kurios teritorijoje kilnojamojo daikto, vertybinių popierių, pinigų paveldėjimas įformintas, biudžetą – kai paveldimas tik kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai; 3) savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis mūsų šalies gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, biudžetą – kai paveldimas užsienyje esantis turtas.

Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas

Paveldimo turto mokestis yra sumokamas į vieną iš nurodytų savivaldybių biudžetą prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus atvejus, kai gyventojas nuo šio mokesčio yra atleistas arba jam yra atidėtas šio mokesčio sumokėjimo terminas. Tą padaryti gali savivaldybės taryba, atidėdama paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminą ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Šį dokumentą asmeniui išduoda turto paveldėjimo sandorį tvirtinantis notaras.

Jei paveldimo turto mokestis nesumokėtas, mirusiojo asmens turtą paveldinčiams asmeniui paveldėjimo teisės liudijimas neišduodamas, išskyrus anksčiau minėtus atvejus.


Komentarų skaičius: 4

 1. Maryte Mikalauskiene, 2013-08-20 18:18

  Kiek procentu bus taikoma parduodant,nekilnojima turta(miska),po mirtie prrejus 2 metam?Aciu.

 2. Atsakymas, 2014-02-11 11:21

  Maryte, reikės mokėti 15 proc gpm, nes nepraėjo 5 metai nuo turto perėmimo pradžios.

 3. Virginija, 2014-02-27 17:49

  Sveiki, 2009 metu lapkricio men mire asmuo kuris testamentu paliko man savo turta, kreipiausi pas notare per 3 men. paveldejau kaip svetimas zmogus, tad liepe notere susimoketi i VMI mokescius uz turta, tai siekia suma 2000 lt, praejo jau 4 virs metai, ar galiu betkada susimoketi ar jau bus blogai man….

 4. Birutė, 2014-09-17 22:25

  Laba diena ar teisetai mama susitvarkė paveldejimą mirus tėčiui.O tėtis mirė 2005 metais ir ji viena pareiskė nora ji paveldeti , nors dar turi 8 vaikus,kurie visi pilnameciai. O turto paveldėjimą susitvarkė tik dabar nes pirmai vaikai nepasirašė kad sutinka kad ji paveldėtų. Dabar ji motyvuoja kad susitvarkė todėl kad atsirado senaties terminas.Ar teiseta. Arba jinai kažka nuslėpė kur galima isiaiskinti ta turtas Radviliskio rajone.Pagarbiai, Birutė

Jūsų komentaras:

Vardas

El. paštas

Svetainė

Tekstas